PDO Kullanımı
#Php - 13 Oct 2020

Merhabalar, Php geliştiriciler artık daha güvenli olduğu için Pdo kullanımına yönelmiş bulunmakta. Bu yönelmeler doğrultusunda bende Pdo kullanmaya başladım. Eksiklerim çok olduğu için ve Pdo'ya iyice alışabilmek için böyle bir kaynak oluşturma gereği duydum.

Veritabanı Bağlantısı

try {
  $db = new PDO("mysql:hostname=localhost; dbname=hatacoz; charset=UTF8", "root", "");
}catch (PDOException $e) {
  die($e -> getmessage());
}

Select * From (Tekli)

$id = $_GET['id']; 
$query = $pdo->query("SELECT * FROM uyeler WHERE uye_id = '{$id}'")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
if ( $query ){
  print_r($query);
}

Select * From veri çekmek için kullanılmaktadır. Sql injection açığı bulunmaktadır. Bunun için güvenlik önlemleri almanız gerekmektedir.

Select * From (Toplu)

$query = $db->query("SELECT * FROM uyeler", PDO::FETCH_ASSOC);
if ( $query->rowCount() ){
   foreach( $query as $row ){
     print $row['kulanici_adi']."<br />";
   }
}

İnsert İnto

$ekle = $db->prepare("insert into konu set konu_baslik= ?, konu_aciklama= ?, konu_resim= ?, konu_kategori= ? ");
$ekleme = $ekle->execute ([$konu_baslik, $konu_kategori, $konu_aciklama, $konu_resim]);

İnsert into ile veri tabanına veri kaydederiz.

Update

$query = $db->prepare("UPDATE uyeler SET uye_kadi = :yeni_kadi WHERE uye_kadi = :eski_kadi");
$update = $query->execute(array(
   "yeni_kadi" => "kullanıcı 1",
   "eski_kadi" => "kullanıcı 2"
));

Update ile veri tabanına kaydettiğimiz veriyi güncelleriz. İnsert yani veri ekleme mantığıyla pek farkı yoktur. Yukarı da ki çoğu kaynak kodlarını Tayfun Erbilen'in sitesinden aldım. Gün geçtikçe, PDO mantığını iyice kavradıkça daha çok Pdo kaynağını sizlere sunmayaca çalışacağım. Daha fazlası için http://php.net adresinden Pdo dökümanlarına bakabilirsiniz.