DataTable Türkçe Yapma
#Html/Css/Js - 06 Apr 2021

Merhabalar, genellikle sık kullandığım bir kodu sizlerle paylaşacağım. Bu kod DataTable paketini Türkçeye çevirmekte. İsterseniz kelimeleri kendinize göre düzenleyerek başka dillerede çevirebilirsiniz.

      $('#zero-conf').DataTable( {
        "language": {
          "emptyTable": "Gösterilecek ver yok.",
          "processing": "Veriler yükleniyor",
          "sDecimal": ".",
          "sInfo": "_TOTAL_ kayıttan _START_ - _END_ arasındaki kayıtlar gösteriliyor",
          "sInfoFiltered": "(_MAX_ kayıt içerisinden bulunan)",
          "sInfoPostFix": "",
          "sInfoThousands": ".",
          "sLengthMenu": "Sayfada _MENU_ kayıt göster",
          "sLoadingRecords": "Yükleniyor...",
          "sSearch": "Ara:",
          "sZeroRecords": "Eşleşen kayıt bulunamadı",
          "oPaginate": {
            "sFirst": "İlk",
            "sLast": "Son",
            "sNext": "Sonraki",
            "sPrevious": "Önceki"
          },
        },
      } );
    } );

Dökümantasyona ulaşarak daha detaylı bilgi edinmek için tıklayınız.